1,103
Dziś Poniedziałek
2024-04-15

Zobacz, jakie uprawnienia posiada najmniej firm w gminie Halinów

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_spotkanie_inwestycje_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-15 Najrzadziej wybierane uprawnienia w gminie Halinów

Opis
Artykuł dotyczy uprawnień uzyskanych przez podmioty zarejestrowane w CEIDG (jednoosobowa działalność gospodarcza), czyli licencji, koncesji, zezwoleń oraz wpisów do rejestrów działalności regulowanej.
Uprawnienia są wydawane przez właściwy organ, np. Urząd Miasta/Gminy, Starostwo, Urząd Marszałkowski, Ministerstwo Finansów. Wykaz uprawnień jest publikowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Zawiera on informacje o wydającym je organie oraz podstawie prawnej.
Wyszukiwanie podmiotów gospodarczych według wybranego uprawnienia jest dostępne w serwisie owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-15 godz: 8:06:24
2.Ilość wszystkich firm w gminie Halinów wynosi: 3007
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Halinów wynosi: 1625
Pierwsze miejsce
Gdy analizujemy, których uprawnień obecnie firmy w gminie Halinów potrzebują najmniej, dochodzimy do wniosku, że w miesiącu kwiecień 2024 podmioty gospodarcze najrzadziej posiadały Zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego. Tylko 1 firma wykorzystuje je w swojej działalności. Z tego też powodu to uprawnienie znalazło się na pierwszym miejscu.
Drugie miejsce
W dniu dzisiejszym drugie w tym zestawieniu jest Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów. To uprawnienie posiada 1 firma. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana.
Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu w tym zestawieniu jest Koncesja na prowadzenie apteki. Ma je tylko 1 firma.
Najrzadziej wybierane uprawnienia przez firmy w gminie Halinów – kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa uprawnienia, zezwolenia, koncesji
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Zezwolenie na wykonywanie działalności związanej z narażeniem na działanie promieniowania jonizującego
1
2
Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów
1
3
Koncesja na prowadzenie apteki
1
4
Zezwolenie na wyprzedaż posiadanych, zinwentaryzowanych zapasów napojów alkoholowych powyżej 18% zawartości alkoholu przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
1
5
Zezwolenie na przetwarzanie odpadów
1
6
Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób samochodem osobowym
1
7
Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wprowadzania środków ochrony roślin do obrotu lub konfekcjonowania tych środków
1
8
Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
1
9
Zezwolenie na zbieranie odpadów
2
10
Zezwolenie na zbieranie lub transport odpadów
2

W REGIONACH Porównaj, z jakich uprawnień korzysta niewielka ilość firm w regionie

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Jakie uprawnienia w ostatnich miesiącach posiadało niewiele firm w gminie Halinów?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Jakich uprawnień będzie najmniej w gminie Halinów?

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również:

dzisiaj
Zespół OWG-info
dzisiaj
Zespół OWG-info