1,103
Dziś Niedziela
2024-04-14

Obserwuj, na które z produktów i usług w gminie Halinów rośnie liczba przetargów z wykorzystaniem środków unijnych

Aktualizacja: 2024-04-1421:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_euro_orange_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-14 Obejrzyj, na które produkty i usługi w gminie Halinów wzrasta obecnie liczba przetargów z dotacjami unijnymi

Opis
W artykule prezentujemy informacje dotyczące przetargów publikowanych przez beneficjentów korzystających z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w celu realizacji zasady konkurencyjności.
Zasada konkurencyjności łączy obowiązki ogłoszeniodawcy, korzystającego z dofinansowania ze środków unijnych, z uprawnieniami potencjalnych wykonawców. Wynika to z treści art. 43 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240). Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów.
Dane w artykule są oparte na systemie klasyfikacji zamawianych towarów oraz usług czyli Wspólnym Słowniku Zamówień CPV (ang. Common Procurement Vocabulary), który obejmuje ok. 9 tys. pozycji.
W naszym serwisie owg.pl zgrupowaliśmy je w 873 kategorie i to właśnie one są podawane w rankingach.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-14 godz: 22:06:17
2.Ilość wszystkich firm w gminie Halinów wynosi: 3007
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Halinów wynosi: 1625
Pierwsze miejsce
Przyglądając się tym dziedzinom, dla których obecnie w gminie Halinów najszybciej rośnie zainteresowanie finansowaniem przedsięwzięć ze środków unijnych, zauważymy, że za okres 1-14 kwiecień 2024 pod względem liczby pojawiających się ogłoszeń przetargowych na pierwsze miejsce bardzo wyraźnie wysuwają się Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego z liczbą 0 przetargów.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu widzimy Urządzenia komputerowe. Liczba publikowanych ogłoszeń przetargowych wzrosła w tym obszarze o 0.
Trzecie miejsce
Na trzecim miejscu znajdziemy Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne. Ilość publikowanych ogłoszeń przetargowych z tej dziedziny wzrosła o 0.
Produkty i usługi z dotacją UE dla podmiotów w gminie Halinów za okres 1-14 kwiecień 2024
Miejsce
Produkty i usługi
Zmiana ilości przetargów
${li_top_txt}
1
Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego
0
2
Urządzenia komputerowe
0
3
Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne
0
4
Urządzenia medyczne
0
5
Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze4
0
6
Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
0
7
Usługi telekomunikacyjne
0
8
Usługi badania rynku i opinii publicznej i podobne usługi
0
9
Obrabiarki
0
10
Instalowanie znaków drogowych
0

W REGIONACH Panorama regionu – zobacz produkty i usługi, na które w Twoim regionie rośnie liczba przetargów z dofinansowaniem UE

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź, jak w poprzednich miesiącach w gminie Halinów wzrastała liczba przetargów na produkty i usługi dotowane przez UE

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Popatrz, w których branżach w gminie Halinów prawdopodobnie będzie rosła liczba przetargów z wykorzystaniem środków UE

Trwa pobieranie danych...