1,103
Dziś Niedziela
2024-04-14

Zobacz, jakie działalności prowadzi niewiele firm w gminie Halinów

Aktualizacja: 2024-04-1421:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_praca (4)_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-14 Działalności gospodarcze, które wybiera najmniej firm w gminie Halinów

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-14 godz: 22:06:17
2.Ilość wszystkich firm w gminie Halinów wynosi: 3007
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Halinów wynosi: 1625
Pierwsze miejsce
Patrząc na najmniej powszechne działalności gospodarcze w gminie Halinów, zauważyliśmy, że niewiele aktywnych firm jako główną działalność wykonuje – Produkcja przędzy bawełnianej. Prowadzi ją 1 firma.
Drugie miejsce
Do najmniej powszechnych działalności gospodarczych wykonywanych przez firmy należy też Produkcja maszyn do obróbki metalu. Zajmuje ona drugie miejsce. Tę działalność obecnie wykonuje 1 firma.
Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, widać że sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego to z kolei trzecia działalność gospodarcza z tego zestawienia. Wykonywana jest przez 1 firmę.
Najrzadziej wybierane działalności gospodarcze w gminie Halinów – kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Produkcja przędzy bawełnianej
1
2
Produkcja maszyn do obróbki metalu
1
3
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
1
4
Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
1
5
Wykończanie wyrobów włókienniczych
1
6
Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych
1
7
Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych
1
8
Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych
1
9
Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku
1
10
Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
1

W REGIONACH Panorama regionu - odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najmniej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najmniej firm w gminie Halinów

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które w gminie Halinów prawdopodobie wybierze najmniej firm

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: