1,103
Dziś Niedziela
2024-04-14

Sprawdź, jakie działalności wybrało najwięcej firm w gminie Halinów

Aktualizacja: 2024-04-1421:40
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_w biurze_1000x550.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-14 Działalności gospodarcze, które w gminie Halinów wybrało najwięcej firm

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-14 godz: 22:06:17
2.Ilość wszystkich firm w gminie Halinów wynosi: 3007
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Halinów wynosi: 1625
Pierwsze miejsce
Patrząc na działalności gospodarcze w gminie Halinów, widać, że najwięcej aktywnych firm wybrało Działalność związana z oprogramowaniem jako swoją główną działalność. Wykonuje ją w miesiącu kwiecień 2024 - 65 firm.
Ta działalność jednoznacznie wysuwa się na prowadzenie pod względem liczby podmiotów, które wybrały ją jako główną.
Drugie miejsce
Na drugim miejscu najczęściej wybieranych przez firmy działalności gospodarczych jest Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania. Obecnie wykonuje ją 43 firmy. Stanowi to 66% w porównaniu do liczby firm, które wybrały najpopularniejszą działalność gospodarczą.
Trzecie miejsce
Trzecia z kolei działalność gospodarcza z tego zestawienia tj. Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli prowadzona jest przez 42 firmy.
Najczęściej wybierane działalności gospodarcze w gminie Halinów – kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Ilość firm
${li_top_txt}
1
Działalność związana z oprogramowaniem
65
2
Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
43
3
Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
42
4
Transport drogowy towarów
40
5
Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne
35
6
Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
34
7
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
32
8
Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe
28
9
Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
26
10
Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki
25

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze prowadzi najwięcej firm

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Działalności, które w ostatnich miesiącach wybrało najwięcej firm w gminie Halinów

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Działalności gospodarcze, które będą wykonywać firmy w gminie Halinów

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: