1,103
Dziś Poniedziałek
2024-04-15

Obejrzyj koniecznie, które działalności obecnie najchętniej wybierają firmy w gminie Halinów

Aktualizacja: dzisiaj
Zespół OWG-info
Udostępnij artykuł:
MAR_OTWARTE_ludzie przed_1000x550px.jpg

NA DZISIAJ – 2024-04-15 Popatrz, które działalności gospodarcze obecnie wybiera najwięcej firm w gminie Halinów

Opis
Informacje umieszczone w artykule uwzględniają główny rodzaj działalności gospodarczej określony kodem PKD, podany przez podmiot we właściwym rejestrze, tj. REGON, CEIDG lub KRS. Klasyfikacja PKD zgodna jest z Rozporzędzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 251 poz. 1885 z pózn. zmianami).
Informacje o PKD w artykule są aktualne, jeśli aktualizują je same podmioty gospodarcze w odpowiednich rejestrach. Nie uwzględniamy informacji o pozostałych rodzajach działalności gospodarczej podmiotu.
Można je znaleźć na stronach wyszukiwarki gospodarczej owg.pl.
Informacje ogólne
1.Analizę wykonano: 2024-04-15 godz: 8:06:25
2.Ilość wszystkich firm w gminie Halinów wynosi: 3007
3.Ilość firm AKTYWNYCH w gminie Halinów wynosi: 1625
Pierwsze miejsce
Spośród rodzajów działalności gospodarczych, które w okresie 1-15 kwiecień 2024 rozwijały się najszybciej, najbardziej wzrosła ilość firm, które jako główną działalność prowadzą Działalność związana z oprogramowaniem. W tym czasie w gminie Halinów ich liczba zwiększyła się o 1.
Drugie miejsce
Na drugiej pozycji jest Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. Ilość firm, które obecnie wykonują tę działalność, wzrosła o 1. Biorąc pod uwagę dwie pierwsze pozycje, sytuacja w czołówce zestawienia jest bardzo wyrównana. Druga pozycja rankingu to 100% w porównaniu z pierwszym miejscem tego zestawienia.
Trzecie miejsce
Na trzecim z kolei miejscu znajduje się Przygotowywanie i podawanie napojów. Liczba firm prowadzących tę działalność zwiększyła się o 1.
Działalności gospodarcze o największym wzroście w gminie Halinów za okres 1-15 kwiecień 2024
Miejsce
Nazwa działalności gospodarczej
Wzrost ilości firm
${li_top_txt}
1
Działalność związana z oprogramowaniem
1
2
Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
1
3
Przygotowywanie i podawanie napojów
1
4
Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych
1
5
Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych
1
6
Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach
1
7
Zakładanie stolarki budowlanej
1
8
Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne
1
9
Obróbka mechaniczna elementów metalowych
1
10
Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
1

W REGIONACH Panorama regionu – odkryj, jakie działalności gospodarcze obecnie się rozwijają

Wybierz region:
Trwa pobieranie danych...

HISTORIA Prześledź działalności gospodarcze, które rozwijały się w gminie Halinów w ostatnich miesiącach

Wybierz okres:
Trwa pobieranie danych...

PROGNOZA Poznaj działalności gospodarcze, jakie będą wybierać firmy w gminie Halinów

Trwa pobieranie danych...

Zobacz również: